PrinPrin情報局

2012年7月21日土曜日

カラーネームとカラーコードのメモ

147色のカラーネームとカラーコードのリストです。

* マーク付きのカラーネームはブラウザによって対応していない場合があり。

  aliceblue #f0f8ff   lightgreen #90ee90
  antiquewhite #faebd7   lightgrey #d3d3d3
  aqua #00ffff   lightpink #ffb6c1
  aquamarine #7fffd4   lightsalmon #ffa07a
  azure #f0ffff   lightseagreen #20b2aa
  beige #f5f5dc   lightskyblue #87cefa
  bisque #ffe4c4   lightslategray #778899
  black #000000   lightsteelblue #b0c4de
  blanchedalmond #ffebcd   lightyellow #ffffe0
  blue #0000ff   lime #00ff00
  blueviolet #8a2be2   limegreen #32cd32
  brass * #b5a642   linen #faf0e6
  brown #a52a2a   magenta #ff00ff
  burlywood #deb887   maroon #800000
  cadetblue #5f9ea0   mediumaquamarine #66cdaa
  chartreuse #7fff00   mediumblue #0000cd
  chocolate #d2691e   mediumorchid #ba55d3
  coolcopper * #d98719   mediumpurple #9370db
  copper * #bf00df   mediumseagreen #3cb371
  coral #ff7f50   mediumslateblue #7b68ee
  cornflower * #bfefdf   mediumspringgreen #00fa9a
  cornflowerblue #6495ed   mediumturquoise #48d1cc
  cornsilk #fff8dc   mediumvioletred #c71585
  crimson #dc143c   midnightblue #191970
  cyan #00ffff   mintcream #f5fffa
  darkblue #00008b   mistyrose #ffe4e1
  darkbrown * #da0b00   moccasin #ffe4b5
  darkcyan #008b8b   navajowhite #ffdead
  darkgoldenrod #b8860b   navy #000080
  darkgray #a9a9a9   oldlace #fdf5e6
  darkgreen #006400   olive #808000
  darkkhaki #bdb76b   olivedrab #6b8e23
  darkmagenta #8b008b   orange #ffa500
  darkolivegreen #556b2f   orangered #ff4500
  darkorange #ff8c00   orchid #da70d6
  darkorchid #9932cc   palegoldenrod #eee8aa
  darkred #8b0000   palegreen #98fb98
  darksalmon #e9967a   paleturquoise #afeeee
  darkseagreen #8fbc8f   palevioletred #db7093
  darkslateblue #483d8b   papayawhip #ffefd5
  darkslategray #2f4f4f   peachpuff #ffdab9
  darkturquoise #00ced1   peru #cd853f
  darkviolet #9400d3   pink #ffc0cb
  deeppink #ff1493   plum #dda0dd
  deepskyblue #00bfff   powderblue #b0e0e6
  dimgray #696969   purple #800080
  dodgerblue #1e90ff   red #ff0000
  feldsper * #fed0e0   richblue * #0cb0e0
  firebrick #b22222   rosybrown #bc8f8f
  floralwhite #fffaf0   royalblue #4169e1
  forestgreen #228b22   saddlebrown #8b4513
  fuchsia #ff00ff   salmon #fa8072
  gainsboro #dcdcdc   sandybrown #f4a460
  ghostwhite #f8f8ff   seagreen #2e8b57
  gold #ffd700   seashell #fff5ee
  goldenrod #daa520   sienna #a0522d
  gray #808080   silver #c0c0c0
  green #008000   skyblue #87ceeb
  greenyellow #adff2f   slateblue #6a5acd
  honeydew #f0fff0   slategray #708090
  hotpink #ff69b4   snow #fffafa
  indianred #cd5c5c   springgreen #00ff7f
  indigo #4b0082   steelblue #4682b4
  ivory #fffff0   tan #d2b48c
  khaki #f0e68c   teal #008080
  lavender #e6e6fa   thistle #d8bfd8
  lavenderblush #fff0f5   tomato #ff6347
  lawngreen #7cfc00   turquoise #40e0d0
  lemonchiffon #fffacd   violet #ee82ee
  lightblue #add8e6   wheat #f5deb3
  lightcoral #f08080   white #ffffff
  lightcyan #e0ffff   whitesmoke #f5f5f5
  lightgoldenrodyellow #fafad2   yellow #ffff00
- - -   yellowgreen #9acd32
 
12色の補色(反対色)
#ff0000
Red #00ffff Cyan
#ff8000 #0080ff
#ffff00 Yellow #0000ff Blue
#80ff00 #8000ff
#00ff00 Lime #ff00ff Magenta
#00ff80 #ff0080
 
 
12色の色相環
12Color色相環

色相環(Hue Circle)では、補色を反対の位置にします。
黄色を中心に考えると、黄色(#ffff00)から距離が近い色相は「#80ff00」や「#ff8000」であり、逆に遠い色相は「#0000ff」です。
黄色と最も離れている色相は「#0000ff」であり、ちょうど黄色の対向に位置します。
補色(反対色) : 色相環の中で相対する位置にある色のペアです。


また、ヘリングの心理四原色(赤、青、黄、緑)はおおよそ90度の間隔を置いて並んでいます。
色の三原色(シアン、マゼンタ、イエロー)や光の三原色(赤、緑、青)は、おおよそ120度の間隔を置くように選ばれます。
 
 
10進数と16進数の変換表です。

10進数 16進数   10進数 16進数   10進数 16進数   10進数 16進数
00 00 64 40 128 80 192 C0
01 01 65 41 129 81 193 C1
02 02 66 42 130 82 194 C2
03 03 67 43 131 83 195 C3
04 04 68 44 132 84 196 C4
05 05 69 45 133 85 197 C5
06 06 70 46 134 86 198 C6
07 07 71 47 135 87 199 C7
08 08 72 48 136 88 200 C8
09 09 73 49 137 89 201 C9
10 0A 74 4A 138 8A 202 CA
11 0B 75 4B 139 8B 203 CB
12 0C 76 4C 140 8C 204 CC
13 0D 77 4D 141 8D 205 CD
14 0E 78 4E 142 8E 206 CE
15 0F 79 4F 143 8F 207 CF
16 10 80 50 144 90 208 D0
17 11 81 51 145 91 209 D1
18 12 82 52 146 92 210 D2
19 13 83 53 147 93 211 D3
20 14 84 54 148 94 212 D4
21 15 85 55 149 95 213 D5
22 16 86 56 150 96 214 D6
23 17 87 57 151 97 215 D7
24 18 88 58 152 98 216 D8
25 19 89 59 153 99 217 D9
26 1A 90 5A 154 9A 218 DA
27 1B 91 5B 155 9B 219 DB
28 1C 92 5C 156 9C 220 DC
29 1D 93 5D 157 9D 221 DD
30 1E 94 5E 158 9E 222 DE
31 1F 95 5F 159 9F 223 DF
32 20 96 60 160 A0 224 E0
33 21 97 61 161 A1 225 E1
34 22 98 62 162 A2 226 E2
35 23 99 63 163 A3 227 E3
36 24 100 64 164 A4 228 E4
37 25 101 65 165 A5 229 E5
38 26 102 66 166 A6 230 E6
39 27 103 67 167 A7 231 E7
40 28 104 68 168 A8 232 E8
41 29 105 69 169 A9 233 E9
42 2A 106 6A 170 AA 234 EA
43 2B 107 6B 171 AB 235 EB
44 2C 108 6C 172 AC 236 EC
45 2D 109 6D 173 AD 237 ED
46 2E 110 6E 174 AE 238 EE
47 2F 111 6F 175 AF 239 EF
48 30 112 70 176 B0 240 F0
49 31 113 71 177 B1 241 F1
50 32 114 72 178 B2 242 F2
51 33 115 73 179 B3 243 F3
52 34 116 74 180 B4 244 F4
53 35 117 75 181 B5 245 F5
54 36 118 76 182 B6 246 F6
55 37 119 77 183 B7 247 F7
56 38 120 78 184 B8 248 F8
57 39 121 79 185 B9 249 F9
58 3A 122 7A 186 BA 250 FA
59 3B 123 7B 187 BB 251 FB
60 3C 124 7C 188 BC 252 FC
61 3D 125 7D 189 BD 253 FD
62 3E 126 7E 190 BE 254 FE
63 3F 127 7F 191 BF 255 FF
 

アプリによっては、10進数でカラーコードを入れないとダメなのがあったりします。
そんな時に、変換します。
(Windows標準の電卓にも変換機能があるので、そっちを使っても便利です。)
例えば赤色はFF0000だから、三原色(R-G-B)10進表記ですと、
FF→255,00→0,00→0 って事で255-0-0になります。